SGK ödüyor! Başvuran alıyor, son 15 gün...

Günlük 44.15 lira destek sağlanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Torba yasa ile getirilen düzenleme, hem kayıt dışı istihdam edilenler hem de işverenler için önemli bir imkan sağlıyor. Sigortasız çalışanlara başvuru yapmaları halinde 44,15 TL destek veriliyor. Bu destekten faydalanmak isteyen kayıt dışı çalışanların 15 gün içerisinde başvurması gerekiyor. Kayıt dışı çalışanların başvurusu üzerine, işverene her ay Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ödeyecekleri primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44,15 lira verilmesine ilişkin destekten yararlanmak için başvuru süresinde son 15 güne girildi. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, düzenlemenin önemli bir fırsat sağladığını belirterek, çalışanlara ve işverenlere bu fırsatı değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

Tüm vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi olarak çalışması gerekiyor. SGK'ya bağlı olarak çalıştırılmayan işçiler kayıt dışı olarak kabul ediliyor. Kayıt dışı eleman çalıştırmanın ise cezai yaptırımları bulunuyor. Ülkemizde hemen her sektörde yaşanan kayıt dışı işçi çalıştırma, özellikle tarım, inşaat, hizmet sektöründe ve geçici-mevsimlik işlerde çok fazla görülüyor. Çoğunlukla küçük ve orta ölçekli işletmelerde kayıt dışı daha fazla görülüyor. Kayıt dışı çalıştırılan işçilerde asgari ücret ödeme zorunluluğu da bulunmuyor ve çoğu kayıt dışı çalışan kişi asgari ücretin altında maaş alıyor. Ayrıca bu kişilerin prim günleri Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmediği için emeklilik hakkı da bulunmuyor. Kayıt dışı işçi çalıştıran işverenlere idari para cezası, teşvikten yararlandırılmaması, asgari ücret desteğinin geri alınması, sigortasız çalıştırılan sürelere ait sigorta primlerinin gecikme zammı ve cezası ile birlikte tahsil edilmesi gibi yaptırımlar uygulanıyor. Bu cezaların ödenmemesi için son 15 gün. TBMM'de yasalaşarak geçen ay Resmi Gazete'de yayımlanan torba kanun ile kayıt dışı çalışanların haklarına kavuşması için işverene yönelik destekler içeren geçici maddeler İşsizlik Sigortası Kanunu'na eklenmişti.İşsizlerin yeniden istihdamı ve SGK'ye bildirilmeksizin çalışanların istihdam edilebilmesi amacıyla iş veya hizmet sözleşmesi 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde sona erenler ile SGK'ye bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları iş yerlerine başvurmaları, fiilen çalıştırılmaları halinde de işverenlere her ay kuruma ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44,15 lira destek verilmesine ilişkin düzenlemede başvurular bu ayın başında başladı. Çalışanların sosyal güvenlik haklarına kavuşabilmesi ve işverenin de söz konusu desteği alabilmesi için söz konusu başvuru sürecinde son 15 güne girildi.

Günlük 44.15 lira destek sağlanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Torba yasa ile getirilen düzenleme, hem kayıt dışı istihdam edilenler hem de işverenler için önemli bir imkan sağlıyor. Sigortasız çalışanlara başvuru yapmaları halinde 44,15 TL destek veriliyor. Bu destekten faydalanmak isteyen kayıt dışı çalışanların 15 gün içerisinde başvurması gerekiyor. Kayıt dışı çalışanların başvurusu üzerine, işverene her ay Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ödeyecekleri primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44,15 lira verilmesine ilişkin destekten yararlanmak için başvuru süresinde son 15 güne girildi. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, düzenlemenin önemli bir fırsat sağladığını belirterek, çalışanlara ve işverenlere bu fırsatı değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

Tüm vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi olarak çalışması gerekiyor. SGK'ya bağlı olarak çalıştırılmayan işçiler kayıt dışı olarak kabul ediliyor. Kayıt dışı eleman çalıştırmanın ise cezai yaptırımları bulunuyor. Ülkemizde hemen her sektörde yaşanan kayıt dışı işçi çalıştırma, özellikle tarım, inşaat, hizmet sektöründe ve geçici-mevsimlik işlerde çok fazla görülüyor. Çoğunlukla küçük ve orta ölçekli işletmelerde kayıt dışı daha fazla görülüyor. Kayıt dışı çalıştırılan işçilerde asgari ücret ödeme zorunluluğu da bulunmuyor ve çoğu kayıt dışı çalışan kişi asgari ücretin altında maaş alıyor. Ayrıca bu kişilerin prim günleri Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmediği için emeklilik hakkı da bulunmuyor. Kayıt dışı işçi çalıştıran işverenlere idari para cezası, teşvikten yararlandırılmaması, asgari ücret desteğinin geri alınması, sigortasız çalıştırılan sürelere ait sigorta primlerinin gecikme zammı ve cezası ile birlikte tahsil edilmesi gibi yaptırımlar uygulanıyor. Bu cezaların ödenmemesi için son 15 gün. TBMM'de yasalaşarak geçen ay Resmi Gazete'de yayımlanan torba kanun ile kayıt dışı çalışanların haklarına kavuşması için işverene yönelik destekler içeren geçici maddeler İşsizlik Sigortası Kanunu'na eklenmişti.İşsizlerin yeniden istihdamı ve SGK'ye bildirilmeksizin çalışanların istihdam edilebilmesi amacıyla iş veya hizmet sözleşmesi 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde sona erenler ile SGK'ye bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları iş yerlerine başvurmaları, fiilen çalıştırılmaları halinde de işverenlere her ay kuruma ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44,15 lira destek verilmesine ilişkin düzenlemede başvurular bu ayın başında başladı. Çalışanların sosyal güvenlik haklarına kavuşabilmesi ve işverenin de söz konusu desteği alabilmesi için söz konusu başvuru sürecinde son 15 güne girildi.