KÜNYE

İmtiyaz Sahibi
Fatih Şener


Genel Yayın Yönetmeni
Necati Sarıyıldız
 
Editörler
Mehmet Sarıyıldız
Fatih Kuru