Küçük Ama Büyümüş

Dokuz yaşındaki ka/yıp kardeşini aramak için Müge Anlı’dan yardım isteyen 14 yaşındaki S/uriye u/yruklu ço/cuk, hayat hikayesiyle yü/rek da/ğladı. Yıllar önce iç sa/vaştan ka/çarak İstanbul’a gelen küçük ço/cuk, anne ve babasının ce/zaevine girmesiyle birlikte kardeşleriyle teyzesinde kaldıklarını ancak e/niştesinin ş/iddetine uğradıklarını i/ddia etti.

Dokuz yaşındaki ka/yıp kardeşini aramak için Müge Anlı’dan yardım isteyen 14 yaşındaki S/uriye u/yruklu ço/cuk, hayat hikayesiyle yü/rek da/ğladı. Yıllar önce iç sa/vaştan ka/çarak İstanbul’a gelen küçük ço/cuk, anne ve babasının ce/zaevine girmesiyle birlikte kardeşleriyle teyzesinde kaldıklarını ancak e/niştesinin ş/iddetine uğradıklarını i/ddia etti.