Kesinlikle dikkat edin

Gusül Alırken yapılması gerekenler Gusül; cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmî kirlilik hâllerinden kurtulmak suretiyle yapılması ihtiyaç duyulan dinî temizlik demektir.Burada önde gelen işlemler Hanefîlere nazaran guslün farzlarıdır. Birinin eksik bırakılması hâlinde gusül geçersiz olur..Gusul alırken ilgi dilmesi ihtiyaç duyulan şeyler

Gusül Alırken yapılması gerekenler Gusül; cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmî kirlilik hâllerinden kurtulmak suretiyle yapılması ihtiyaç duyulan dinî temizlik demektir.Burada önde gelen işlemler Hanefîlere nazaran guslün farzlarıdır. Birinin eksik bırakılması hâlinde gusül geçersiz olur..Gusul alırken ilgi dilmesi ihtiyaç duyulan şeyler