İyilik Zayi Olma

Dindar ve salih bir adam bir gün avlanmaya çıkar. Bir de bakar ki korku içinde kıvranan bir yılan görür. Yılan kendisine: – “Ey adam, peşimdeki beni ö-ldürcek olan düşmanımdan beni kurtar. Allah da seni kurtarsın” der. Bunun üzerine adam, yılanı elbisesiyle örtmek ister. Yılan: – “Düşmanın beni görür” dedi. Adam, yılana: – “Ne yapmalıyım?” diye sorar. Yılan şöyle der: – “Eğer iyilik yapmak istiyorsan, bana ağzını aç, karnına g*ireyim” der. – Adam: “Ben senden k*orkarım” der. Yılan, adama eziyet vermeyeceğine dair söz verir ve ona kendisinin, Hazreti Muhammed (s.a.v.)’in ümmetinden olduğunu bildirir.

Dindar ve salih bir adam bir gün avlanmaya çıkar. Bir de bakar ki korku içinde kıvranan bir yılan görür. Yılan kendisine: – “Ey adam, peşimdeki beni ö-ldürcek olan düşmanımdan beni kurtar. Allah da seni kurtarsın” der. Bunun üzerine adam, yılanı elbisesiyle örtmek ister. Yılan: – “Düşmanın beni görür” dedi. Adam, yılana: – “Ne yapmalıyım?” diye sorar. Yılan şöyle der: – “Eğer iyilik yapmak istiyorsan, bana ağzını aç, karnına g*ireyim” der. – Adam: “Ben senden k*orkarım” der. Yılan, adama eziyet vermeyeceğine dair söz verir ve ona kendisinin, Hazreti Muhammed (s.a.v.)’in ümmetinden olduğunu bildirir.