İlk Gece Neden? Gelenek mi?

Çiftler birlikte sürdürecekleri bu ömürde hissettikleri duygu ve düşünceleri açıkça aktaracak, beklediği tavır ve davranışlardan konuşacaktır. G-e-rd-ek gecesi, aynı zamanda islami bir hadisedir. Zira g-e-rd-ek mevzusunda gözümüze çarpan olğanüstü an; erkek ve kadının toplumca ve dinimizce meşru görülen ölçüler içerisinde birliktelik gerçekleştirmesi ve evlilik gibi büyük bir hadisenin düşünülüp, tartışılarak vuku bulmasıdır.Çiftler birlikte sürdürecekleri bu ömürde hissettikleri duygu ve düşünceleri açıkça aktaracak, beklediği tavır ve davranışlardan konuşacaktır. G-er-dek gecesi, aynı zamanda islami bir hadisedir. Zira g-e-rd-ek mevzusunda gözümüze çarpan olğanüstü an; erkek ve kadının toplumca ve dinimizce meşru görülen ölçüler içerisinde birliktelik gerçekleştirmesi ve evlilik gibi büyük bir hadisenin düşünülüp, tartışılarak vuku bulmasıdır.

Çiftler birlikte sürdürecekleri bu ömürde hissettikleri duygu ve düşünceleri açıkça aktaracak, beklediği tavır ve davranışlardan konuşacaktır. G-e-rd-ek gecesi, aynı zamanda islami bir hadisedir. Zira g-e-rd-ek mevzusunda gözümüze çarpan olğanüstü an; erkek ve kadının toplumca ve dinimizce meşru görülen ölçüler içerisinde birliktelik gerçekleştirmesi ve evlilik gibi büyük bir hadisenin düşünülüp, tartışılarak vuku bulmasıdır.Çiftler birlikte sürdürecekleri bu ömürde hissettikleri duygu ve düşünceleri açıkça aktaracak, beklediği tavır ve davranışlardan konuşacaktır. G-er-dek gecesi, aynı zamanda islami bir hadisedir. Zira g-e-rd-ek mevzusunda gözümüze çarpan olğanüstü an; erkek ve kadının toplumca ve dinimizce meşru görülen ölçüler içerisinde birliktelik gerçekleştirmesi ve evlilik gibi büyük bir hadisenin düşünülüp, tartışılarak vuku bulmasıdır.