Hacı Oldular

Nüfusun büyük bir çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede yaşıyoruz; doğal olarak ünlülerimizin büyük bir çoğunluğu da İslam dinine mensup. İslam'ın şartlarından biri Hac ziyareti olunca, onlara da hacca gitmek düşüyor tabi...

Bizim zamanımızda dedelerimiz ve ninelerimiz hacca gidecek birikimi sağlayana kadar oldukça yaşlanıyorlardı. Dolayısıyla da kafamızdaki 'hacı' profili biraz farklı kalmış olabiliyor; hacıları genç yaşta, pahalı güneş gözlükleri, şık kıyafetler ile görünce garipsiyoruz. Lakin dini vazifeler ekonomik durum ve yaş grubuyla sınırlanmıyor. Karşımıza da bu görüntüler çıkıyor.

Nüfusun büyük bir çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede yaşıyoruz; doğal olarak ünlülerimizin büyük bir çoğunluğu da İslam dinine mensup. İslam'ın şartlarından biri Hac ziyareti olunca, onlara da hacca gitmek düşüyor tabi...

Bizim zamanımızda dedelerimiz ve ninelerimiz hacca gidecek birikimi sağlayana kadar oldukça yaşlanıyorlardı. Dolayısıyla da kafamızdaki 'hacı' profili biraz farklı kalmış olabiliyor; hacıları genç yaşta, pahalı güneş gözlükleri, şık kıyafetler ile görünce garipsiyoruz. Lakin dini vazifeler ekonomik durum ve yaş grubuyla sınırlanmıyor. Karşımıza da bu görüntüler çıkıyor.