Annelere Müjde, Erken Emekli Olmanız Mümkün

STAJ SAYILIYOR Normal durumlarda emeklilik hesabında staj başlangıcı ve stajda geçen süreler dikkate alınmıyor. Ama doğum borçlanmasında farklı bir uygulamaya geçiliyor. Anneler staj başladığı tarihten sonra doğum yapmışlarsa bu doğumları borçlanabiliyor. EVLAT EDİNEN DE KAPSAMDA YER ALIYOR Evlat edinen anne de, çocuğunu evlatlık veren anne de doğum borçlanması yapabiliyor. Evlat edinme yoluyla borçlanma yapılabilmesi için evlat edinilen çocukların 2 yaşını doldurmamış olması koşulu aranıyor. Doğum borçlanmasında her bir çocuk için tanınan 2 yıllık süre, çocuğun doğumundan sonra evlat edinildiği tarihe kadar doğumu yapan anne tarafından, evlat edinildikten sonra çocuğun 2 yaşına geldiği tarihe kadar ise evlat edinen kadın sigortalı tarafından kullanılabiliyor. ENGELLİ ANNELERİNE FARKLI İMKAN Ağır engelli çocuğu olan kadınların erken emeklilik imkanı bulunuyor. 1 Ekim 2008'den bu yana uygulanan sisteme göre, çalışılan her 4 yıla 1 yıl prim ekleniyor, yaştan da 1 yıl düşülüyor. Annelerin bu haktan yararlanabilmeleri için çalışmaları veya isteğe bağlı sigortalı-iştirakçi olmaları gerekiyor. Ayrıca çocuğunun başkasının bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğunun sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesinin sağlanması şart.

STAJ SAYILIYOR Normal durumlarda emeklilik hesabında staj başlangıcı ve stajda geçen süreler dikkate alınmıyor. Ama doğum borçlanmasında farklı bir uygulamaya geçiliyor. Anneler staj başladığı tarihten sonra doğum yapmışlarsa bu doğumları borçlanabiliyor. EVLAT EDİNEN DE KAPSAMDA YER ALIYOR Evlat edinen anne de, çocuğunu evlatlık veren anne de doğum borçlanması yapabiliyor. Evlat edinme yoluyla borçlanma yapılabilmesi için evlat edinilen çocukların 2 yaşını doldurmamış olması koşulu aranıyor. Doğum borçlanmasında her bir çocuk için tanınan 2 yıllık süre, çocuğun doğumundan sonra evlat edinildiği tarihe kadar doğumu yapan anne tarafından, evlat edinildikten sonra çocuğun 2 yaşına geldiği tarihe kadar ise evlat edinen kadın sigortalı tarafından kullanılabiliyor. ENGELLİ ANNELERİNE FARKLI İMKAN Ağır engelli çocuğu olan kadınların erken emeklilik imkanı bulunuyor. 1 Ekim 2008'den bu yana uygulanan sisteme göre, çalışılan her 4 yıla 1 yıl prim ekleniyor, yaştan da 1 yıl düşülüyor. Annelerin bu haktan yararlanabilmeleri için çalışmaları veya isteğe bağlı sigortalı-iştirakçi olmaları gerekiyor. Ayrıca çocuğunun başkasının bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğunun sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesinin sağlanması şart.